Výroba betónovej zmesi

Výroba betónovej zmesi

 

GARANTUJEME NAJNIŽŠIE CENY NA ORAVE VŠETKÝCH BETÓNOVÝCH ZMESÍ!!! 

Bližšie informácie na tel. číslach:

0918 912 617, 0917 475 521

 

 


Výroba betónových zmesi je vykonávaná na tanierovej miešačke THM 750 s teoretickým objemom miešacieho jadra 0,75m3. Skutočný využitý objem miešacieho jadra pri miešaní čerstvého betónu je 0,5 m3.

Všetky betóny sú certifikované podľa STN EN 206-1

C8/10 – XO(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

C12/15 – XO(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

C16/20 – XO(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

C20/25 – XC1(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

C25/30 – XC2(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3

C25/30 – XC2(SK) – CI 0,4 – Dmax 16 – S3 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

C30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,1 – Dmax 16 – S3

Vhodnosť použitia certifikovaného betónu na stavbe:

Náš betón je vhodný pre betónové konštrukcie na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb z betónu podľa platných noriem navrhovania betónového staviteľa (konzistencia S3). Tento betón spĺňa kritéria pre transportbetón – maximálny čas prepravy je 45 minút.

Vstupné materiály ( certifikované komponenty):

- Kamenivo: prírodné ťažené predrvené kamenivo 0/4, 4/8, a 8/16 od výrobcu PREFA a.s. Sučany, BRAVUR Lipovec,
- Cement: CCEM II/B-S 32,5 R od výrobcu Holcim Slovensko a.s. Rohožník – prševádzka Banská Bystrica, Ladce Beton,
- Prísady: Stacheplast od výrobcu STACHEMA Bratislava s.r.o.
- Voda: Výrobca používa na výrobu betónu pitnú vodu