Kontakt:

STAVEBNÝ PODNIK, s.r.oprint_map.pl.png


Ulica miestného priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 363 732 49
IČ DPH: SK2020128781

Registrácia:
Okresný súd Žilina vložka č.10480/L - s.r.o.
Všeobecná úverová banka
pobočka Námestovo
č.ú.2885758853/0200

Sekretariát:
043/ 550 6501

Fax:
043/552 0960

e-mail:
sp@stavebnypodnik.sk
zakazky@stavebnypodnik.sk
ekonom@stavebnypodnik.sk
mtz@stavebnypodnik.sk
obchod@stavebnypodnik.sk
personalne@stavebnypodnik.sk

Predajňa Námestovo:
043/552 2831
043/550 6522
Predajňa Or. Polhora:
043/559 5540