PREFABET

PREFABET

 Pórobetón je materiál na stavbu stien, ktorý má pórovitú štruktúru. Bol patentovaný v 30. rokoch 20. stor. švédskym architektom Johanom Axelom Erikssonom, v Poľsku sa vyrába od 50. rokov. Náš pórobetón je veľmi teplý, nehorľavý materiál, odolný proti pliesňam a hubám. Má dostatočnú pevnosť pre stavbu samonosných stien do výšky tretieho podlažia, v závislosti na druhu.
Naša firma má dlhoročné skúsenosti s výrobou tvárnic z autoklavizovaného pórobetónu. Využívame inovačné riešenia z oblasti výrobnej technológie. Ide o univerzálny a najteplejší materiál na stavbu obytných domov, hospodárskych, priemyselných a verejných objektov.


Naše výrobky splňujú požiadavky :
-CE
-Eurotriedy A1 v požiarnej klasifikácií (nehorľavý materiál)
-Podnikovej výrobnej kontroly CE.
-Hygienického atestu PZH (Štátna hygienická stanica)