Úprava areálu, Babia hora, Rabčice

Úprava areálu, Babia hora, Rabčice

Názov stavby: Úprava areálu ,, Babia hora,, Rabčice
Cena bez DPH:: 21,610.198 Sk
Cena s DPH: 25,716.136,00 Sk
Doba realizácie: 04/2008 – 12/2008
ZoD č. 08/H/2008
Objednávateľ: Roľnícke družstvo ,, BABIA HORA,,