Stavebné úpravy budovy okresného súdu v Námestove

Stavebné úpravy budovy okresného súdu v Námestove

Názov stavby: Stavebné úpravy budovy okresného súdu v Námestove
Cena bez DPH:: 873.565,10 Sk
Cena s DPH: 1,039.542,70 Sk
Doba realizácie: 11/2007 – 12/2007
ZoD č. 17/H/2007
Objednávateľ: Krajský súd v Žiline.