Stavebné úpravy COOP JEDNOTA Lomná

Stavebné úpravy COOP JEDNOTA Lomná

Názov stavby: Stavebné úpravy COOP JEDNOTA Lomná
Cena bez DPH:: 2,082.386,80 Sk
Cena s DPH: 2,478.040,30 Sk
Doba realizácie: 03/2008 – 06/2008
ZoD č. 06/H/2008
Objednávateľ: COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo