Prestavba nákupného centra Mutné na Supermarket

Prestavba nákupného centra Mutné na Supermarket

Názov stavby: Prestavba nákupného centra Mutné na Supermarket
Cena bez DPH:: 4,633.291,20 Sk
Cena s DPH: 5,633.291,20 Sk
Doba realizácie: 04/2008 – 07/2008
ZoD č. 07/H/2008
Objednávateľ: COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo