Materská škola Vavrečka

Materská škola Vavrečka

  • Názov stavby:     Materská škola Vavrečka
  • Cena bez DPH:   26.442,54 EUR
  • Cena s DPH:       31.466,62 EUR
  • Doba realizácie:  27.04.2009 – 20.06.2009
  • ZoD č.                  3/H/2009 
  • Predmet zmluvy:  Povrchové úpravy, Ostatné práce, Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií, konštrukcie klampiarske, kovové doplnkové konštrukcie
  • Objednávateľ:      Obec Vavrečka