Betónové výrobky

Betónové výrobky

 

Cenník betónových výrobkov 2011

 

Výroba betónových výrobkov je vykonávaná v hale, kde sú použité najnovšie technológie výroby pre kvalitné betónové výrobky. Súčasťou haly je mostovým žeriavom typu 1E – nosnosť 3200 kg. ZOZNAM VÝROBKOV:

 • Betónová kocka -betónová kocka (50/50/10) betónová kocka (50/25/10) betónová kocka schodová
 • Betónový obrubník - obrubník záhradný (80/22/12) obrubník cestný (50/30/15) obrubník cestný (80/30/15)
 • Betónová skruž - skruž betónová (100/50/10) skruž betónová (100/30/10)
 • Betónový kónus - kónus betónový (100/60/10)
 • Betónový žľab - žľab rigolový žľab betónový žľab odtokový (9,8/29/50)
 • Betónový poklop - poklop betónový plný 80/10 poklop betónový plný 120/10 poklop bet. s oceľovým poklopom
 • Betónová rúra - rúra betónová 35/90 rúra betónová 50/100 rúra betónová 60/100
 • Betónový prstenec - prstenec 60/20 prstenec 60/15 prstenec 60/10 * Betónová plotová strieška - strieška plotová 45/5/100
 • Betónová vodovodná - šachta vodovodná šachta 130/100
 • Betónová nádrž - bet. nádrž čistička s dnom bet. nádrž čistička bez dna
 • Betónový kryt na nádrž - bet. kryt na nádrt – čističku
 • Betónový kanálik - bet. kanálik – malý do nádrže bet. kanálik – veľký do nádrže